Άνω Διάβαση – Γέφυρας ΚΟΜΒΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ της Άνω Διάβασης – Γέφυρας ΚΟΜΒΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ στην Χ.Θ. 468+000 του Αυτ/μου ΠΑΘΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) Τετάρτη 25/9/2013