ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πέμπτη, 27/11/2003