ΓΕΦΥΡΑ – ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Α223

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΑ – ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Α223, ΣΤΗ Χ.Θ. 37+016 ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ Τετάρτη 6/10/2010