ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κυριακή, 12/10/2008