ΓΕΦΥΡΑ ΝΗΣΕΛΙΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Νο6 “ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΛΕΙΔΙ” Τρίτη, 8/7/2003