ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΧΗΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΧΗΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 37+016 ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ Τετάρτη 13/10/2010