ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΑΘΗ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΑΘΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ Τετάρτη 5/5/2010