ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

“Έλεγχος δονήσεων ανατινάξεων σε Λατομεία” από Ηλία Μπαλικτσή,
Ημερίδα που οργάνωσε το ΤΕΕ και ο Παν. Σύλλογος Διπλ. Μηχανικών Μεταλλείων με θέμα: “Προβλήματα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομικών υλικών” (5/1995, Αθήνα)


“Έλεγχος δονήσεων ανατινάξεων σε Έργα Οδοποιίας” από Ηλία Μπαλικτσή
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας (σελ. 778 – 800, Λάρισα 1995)


“Blast vibration control using sequential techniques at a railway tunneling project” by Elias Baliktsis
International Symposium on Engineering Geology and the Environment
(pp 2607 – 2612,1997 Athens)


“Quarrying and blast technique evaluation and modification in an aggregate quarry – Based on blast vibration control” by Elias Baliktsis International Symposium on Engineering Geology and the Environment
(pp 2315 – 2320, 1997 Athens


“Εξορυκτική δραστηριότητα σε μεγάλα κατασκευαστικά – τεχνικά έργα. Ανατινάξεις και έλεγχος δονήσεων” από Ηλία Μπαλικτσή 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου
(σελ. 419-428, Αθήνα 11/2000)


“Τεχνολογία και τεχνογνωσία εκρηκτικών – ανατινάξεων.
Διεθνείς εξελίξεις και Ελληνική πραγματικότητα” από Ηλία Μπαλικτσή και Δ. Κατσαμπάνη
3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου (σελ. 457-466, Αθήνα 11/2000)


“Construction blasting in the City of 2004 Olympic Games” by Elias Baliktsis
1st World Conference on Blasting Technique(pp 441 – 450, 9/2000 MάNCHEN, GERMANY)


“Blasting vibration limits to prevent human annoyance remarks from some case studies” by Elias Baliktsis, Dimitrios Kaliampakos and Dimitrios Damigos in Mineral Resources Engineering
(vol. 10, no 1, pp 71-82, 2001)


“Laser surveying systems and GIS applications: Modern tools in effective environmental management of quarrying – mining – extractive activities” by Elias Baliktsis and Manolis Fragoulis
International Workshop on New Frontiers in Reclamation: Facts and Procedure in Extractive Industry”
(pp 85-91, 19-21/9/2001, MILOS ISLAND, GREECE)


“Σύστημα αποτύπωσης – μετρήσεων Laser σε συνδυασμό με εφαρμογές GIS. Σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης
περιβαλλοντικών θεμάτων σε Μεταλλευτικά, Λατομικά και Τεχνικά Έργα” από Ηλία Μπαλικτσή
11η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (8-9/11/02,ΑΘΗΝΑ)


“Blasting technology and know-how offer ways to make mining – quarrying –
extractive activities more effective and environmentally friendly.
– Our Hellenic reality” by Elias Baliktsis in 2nd International Conference of Modern Management on Mine Producing, Geology and Environmental Protection”
(pp 117-130, 9-15/6/02, VARNA, BULGARIA)


“Laser surveying systems combined with GIS applications. Modem tools in supporting and environmental management of mining – quarrying – extractive works.
Hellenic experiences and case histories” by Elias Baliktsis and Manolis Fragoulis
2nd International Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection
(pp 245-256, 9-15/6/02, VARNA, BULGARIA)


“Σύγχρονες τεχνικές ελέγχου – βελτίωσης μεθόδου εξόρυξης λατομείου και πρόληψης – ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με χρήση Γ.Σ.Π.” από Ηλία Μπαλικτσή
12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (7-8/11/02, ΑΘΗΝΑ)


“Πρόληψη – ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών ελέγχου – βελτίωσης μεθόδου εξόρυξης λατομείου” Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΑΒΕ 99ΒΕ394 από Ηλία Μπαλικτσή
Ημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας με θέμα: “Περιβαλλοντικές τεχνολογίες εφαρμογές στη βιομηχανία”
(16/11/02, ΒΟΛΟΣ)


EFFECTIVE BLASTING MANAGEMENT THROUGH CONSULTING AND ENGINEERING. Facts, Ideas and Case Histories by Elias Baliktsis, Manolis Fragoulis 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MANAGEMENT OF MINE PRODUCING GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
(9-13 JUNE 2003, VARNA, BOULGARIA)


TUNNELLING BLASTING IN URBAN AND SENSITIVE AREAS. Risk Management and consulting experiences from case histories of some Hellenic Projects by Elias Baliktsis
2003 EFEE – 2nd WORLD CONFERENCE ON EXPLOSIVES AND BLASTING TECHNIQUE
(10-12 September 2003, Prague, Czech Republic)


OLYMPIC TUNNELLING BLASTING – Facts and experiences from Hellenic projects regarding some 2004 Olympic Games infrastructures.
by Elias Baliktsis
UNDERGROUND CONSTRUCTION 2003(24-25 September 2003 ExCeL, London Docklands, UK)


ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ.
Πρόσφατα έργα, εμπειρίες και εφαρμογές από τον Ελληνικό χώρο. Από Ηλία Μπαλικτσή
14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΤΕΕ και ΕΤΕΚ, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κως)


“Controlled Explosive Demolitions – Case histories from Hellas and our contribution to the 2004 OLYMPIC GAMES infrastructures” by Baliktsis Elias
Conference organized by the EDA-European Demolition Association
(Paphos, Cyprus 12-15/5/04)


“Flyrock risk prevention – from theory and ideas to a perfectly applied blasting project”
by Baliktsis Elias & Baliktsis Alexander
1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management Environmental Geotechnology – AMIREG2004
(pp 17-22, Chania, Crete, Hellas, 7-9/6/04)


“Complete blasting support and environmental effects management – Typical carry-out based on an aggregate quarry case history in Northern Hellas” by Baliktsis Elias
1st International conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology – AMIREG2004
(pp 263-269, Chania, Crete, Hellas, 7-9/6/04)


“Contribution to the 2004 Olympic Games infrastructures providing advanced blast consulting services” by Baliktsis Elias 4th International Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection-SGEM04
(pp 193-204 Varna, Bulgaria 14 -18/6/04)


“Ελεγχόμενες ανατινάξεις στην κατασκευή Ολυμπιακών και μεγάλων οδικών αξόνων” από Μπαλικτσή Ηλία
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας (Βόλος, 18 – 20/5/05)


AIMING TO THE PERFECT BLASTING RESULT – Reality or just a Utopia? Facts, parameters and thoughts based on two case histories
from EGNATIA ODOS – Ring Road of Salonica section, in Northern Hellas by Baliktsis Elias Baliktsis Alexander
5th International Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection-SGEM05
(pp 199-209 Varna, Bulgaria 13 -17/6/05)


OLYMPIC BLASTING PANORAMA A gold medal performance – preparing infrastructures for the 2004 Olympics in Athens (Hellas)
by Baliktsis Elias
3rd EFEE World Conference on Explosives and Blasting
(pp 355-363, Brighton, England 13 -16 September 2005)


BLAST VIBRATION MONITORING PROGRAM FOR THE PROJECT “CONSTRUCTION OF THE SKOPJE BYPASS MOTORWAY” by Baliktsis Elias & Alexander
IV SYMPOSIUM in “MODERN TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN MINING”
(pp 330-340, Ohrid, Skopje, 30/5-2/6/06)


EFFECTIVE BLASTING TO PREPARE INFRASTRUCTURES FOR THE ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES (HELLAS) by Baliktsis Elias
IV SYMPOSIUM in “MODERN TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN MINING”
(pp 173-183, Ohrid, Skopje, 30/5-2/6/06)


EFFECTIVE MANAGEMENT AND RISK PREVENTION WHILE BLASTING INSIDE HIGH SENSITIVE AREAS – THE CASE OF THE ATHERINOLAKOS POWER PLANT EXTENSION PROJECT by Baliktsis Elias and Baliktsis Alexander
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON “ADVANCES IN MINERAL RESOURCES MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL GEOTECHNOLOGY”
(pp 673-680, Hania Grete, Greece, 25-27/9/2006)


“Blasting close to old railway tunnels” by E. Baliktsis & A. Baliktsis
5th EFEE World Conference on Explosives and Blasting
(pp 135 – 149, Budapest, Hungary 26 – 28 April 2009)


“Establishing acceptable PPV limits in high risk blasting projects that are outside conventional guidelines and standards”
by E. Baliktsis & A. Baliktsis
9th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, and WORKSHOP on VIBRATION from BLASTING – 9th FRAGBLAST
(September 13-17, 2009, Granada Spain)


“Η βραχόπτωση της 17/12/09 στα Στενά των Τεμπών, σε σχέση με τις δονήσεις των ανατινάξεων διάνοιξης της νέας οδικής Σήραγγας” από Ηλία Μπαλικτσή, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Περιβαλλοντικής Μηχανικής
(29 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου, 2010, Βόλος, Ελλάδα)


“Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών τεσσάρων γεφυρών του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα” από Ηλία Μπαλικτσή, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας
(9-10 Φεβρουαρίου, 2012, Αθήνα, Ελλάδα)


Controlled explosive demolition of four bridges on the highway from Athens to Patras Greece
by Baliktsis Elias & Baliktsis Alexander and Baliktsis Stephen, in the 1st Albanian Congress on Roads
(pp 293-304, 27-28/9/2012, Tirana, Albania)


The rockfall of 17/12/09 at Tempi Valley, central Greece, in correlation to the blast vibrations of the new motorway tunnel
by Baliktsis Elias & Baliktsis Alexander, in World Tunnel Congress 2013 Geneva
(pp 2085-2093, May 31- June 7, 2013, Geneva, Switzerland)


“A multi-functional blast planning and vibration monitoring program for the construction of three tunnels on the Motorway Athens – Salonica, Hellas” by Baliktsis Elias, Baliktsis Alexander and Baliktsis Stephen, in the 7th EFEE World Conference on Explosives and Blasting (pp 12 – 21 of part II, 15-17/9/2013, Moscow, Russia)


“The challenging blasting approach for the construction of the three tunnels on the Motorway Athens – Salonica, Hellas”
by Baliktsis Elias & Baliktsis Alexander and Baliktsis Stephen, in the 2nd Eastern European Tunnelling Conference
(28/9-1/10/2014, Αθήνα, Ελλάδα)


“Synchronized controlled explosive demolition of six industrial buildings at Mandoudi, Greece”
by Elias Baliktsis, Alexander Baliktsis, Stephen Baliktsis, Charles Moran, in the 8th EFEE World Conference on Explosives and Blasting (26-28/4/2015, Lyon, France)


“HIGH RISK TUNNELLING BLASTING. FACTS AND LESSONS LEARNT FROM DIVERCE APPLICATIONS IN GREECE”  ITA – WTC 2015 Congress, by E. Baliktsis, A. Baliktsis & S. Baliktsis (Dubrovnik, Croatia 22-28/5/2015)


“ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, Μέτρα και έλεγχοι για τη πρόληψη επιπτώσεων – βλαβών” από ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, στην 1η Διημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (27-28/5/2016, Δράμα, Ελλάδα)


“Synchronized controlled explosive demolition of six industrial buildings at Mandoudi, Greece”
by Elias Baliktsis, Alexander Baliktsis, Stephen Baliktsis, Charles Moran, in the 9th EFEE World Conference on Explosives and Blasting
(10-12/9/2017, Stockholm, Sweden)


“Ανασκόπηση Προγραμμάτων Ελέγχου Δονήσεων Ανατινάξεων σε Επιφανειακά και Υπόγεια Κατασκευαστικά Έργα στην Ελλάδα” από ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗ, στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (6-8/11/2019, Αθήνα, Ελλάδα)