ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ Τρίτη, 14/10/2003