Ελεγχόμενες κατεδαφίσεις με χρήση εκρηκτικών

Η ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε. ξεχωρίζει ως πρωτοπόρος στην επιστήμη των ελεγχόμενων κατεδαφίσεων με χρήση εκρηκτικών. Συνδυάζοντας τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα διαμορφώνει μια μοναδική προσέγγιση, και πετυχαίνει ελεγχόμενες κατεδαφίσεις με επίκεντρο την ασφάλεια και τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις.

Στρατηγική έργου

Η διαδικασία ξεκινά με μια λεπτομερή μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντος του. Εξετάζονται η δομή, οι υλικοτεχνικές λεπτομέρειες, και οι γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας εκτελούν υπολογισμούς για να καθορίσουν την τοποθεσία και την ποσότητα των εκρηκτικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Η τοποθέτηση των εκρηκτικών υλικών γίνεται με στρατηγικό τρόπο σε συγκεκριμένα σημεία της δομής, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή κατεύθυνση κατεδάφισης. Οι εκρήξεις πραγματοποιούνται με συγκεκριμένη σειρά και χρονισμό, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Δείτε μερικά έργα με κατεδαφίσεις κτιρίων εδώ.

στρατηγική έργου ανατινάξεις εξόρυξη

Η ασφάλεια στο επίκεντρο

Η ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα, και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές προστασίας για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς εκτέλεσης της διαδικασίας και ολοκλήρωσης του έργου.

Που μπορούν να εφαρμοστούν

Απλές κατασκευές

 • Γέφυρες
 • Τοιχεία
 • Silos
 • Δεξαμενές
 • Πύργους
 • Καμινάδες
 • Ιστούς
Ελεγχόμενες κατεδαφίσεις με εκρηκτικά εξόρυξη

Σύνθετες κατασκευές και ψηλά κτίρια

 • Πολυόροφα κτίρια (τουλάχιστον 3-4 ορόφων ή/και με μεγάλη επιφάνεια)
 • Βιομηχανικά κτίρια (τουλάχιστον 3-4 ορόφων ή/και με μεγάλη επιφάνεια)
 • Κατασκευές με βλάβες (αστοχίες, πυρκαγιές, σεισμοί κλπ)
 • Σύνθετες, ογκώδεις, συμπαγείς κατασκευές
 • Φράγματα
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος