ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε. διαθέτει και χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών τον εξής ειδικό εξοπλισμό και συστήματα

➥ Δονησιογράφους ψηφιακής τεχνολογίας για τη μέτρηση εδΑφικών και αέριων δονήσεων

➥ Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας – ανάλυσης καταγραφικών δεδομένων δονησιογράφων

➥ Εξοπλισμό μέτρησης θορύβου

➥ Εξοπλισμό μέτρησης – καταγραφής σκόνης

➥ Ειδικό λογισμικό υπολογισμού και σχεδιασμού ανατινάξεων

➥ Συστήματα μέτρησης ταχύτητας έκρηξης εκρηκτικών υλών (V.O.D.)

➥ Ειδικά συστήματα πυροδότησης – εκρηκτήρες καψυλίων

➥ Συστήματα κοκκομετρικής ανάλυσης – μέτρησης θρυμματισμού , με φωτοανάλυση σε Η/Υ

➥ Συστήματα αποτύπωσης – ανάλυσης ασυνεχειών πετρώματος με φωτοανάλυση σε Η/Υ.

➥ Συστήματα LASER μεγάλης εμβέλειας δίχως τη χρήση στοχοφόρου για αποτυπώσεις – μετρήσεις – ογκομετρήσεις και για υποστήριξη ανατινάξεων.

➥ Εξοπλισμός αποτύπωσης – μέτρησης της θέσης και της απόκλισης διατρημάτων.

➥ Σχεδιαστικό λογισμικό και εξειδικευμένες εφαρμογές για ψηφιακές και συμβατικές απεικονίσεις, δημιουργία ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων και ειδικές αποδόσεις.

➥ Υποστήριξη και εφαρμογές γεωπληροφορικής, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, GIS.

Καταγραφικός εξοπλισμός ελέγχου δονήσεων σε λατομείο αδρανών υλικών και σε τμήμα της Αττικής Οδού. Δεξιά: Χρήση αερόσακων σε προετοιμασία ανατίναξης διαμόρφωσης πρανών σε έργο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ- όρυγμα Πετροπηγής.

 

Καταγραφικός εξοπλισμός ελέγχου δονήσεων από ανατινάξεις. Από το πρόγραμμα προστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του κυνηγού σε τμήμα της Αττικής Οδού.

Καταγραφικός εξοπλισμός θορύβου και αιωρούμενης σκόνης από πρόγραμμα ελέγχου σε λατομείο αδρανών υλικών.

 

Συλλογή καταγραφικών δεδομένων από εφαρμογή προγράμματος ελέγχου δονήσεων. Δεξιά: Εξοπλισμός μέτρησης ταχύτητας έκρηξης, σε συνθήκες ανατίναξης.

Αριστερά: Αποτύπωση λατομείου μαρμάρων με συστήματα LASER, και δεξιά αποτύπωση χώρου ανατινάξεων Α23 με Autoscanning Laser System.

 

Μετρήσεις πριν από την ανατίναξη: Μέτρηση απόκλισης διατρημάτων

error: Content is protected !!