Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού της με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. (κατεδάφιση κτιρίου, ανατινάξεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, λατομεία, τεχνικά έργα, περιβαλλοντικές μετρήσεις κ.α.)

Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εταιρεία μας, επενδύει συνεχώς σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. Από τα πιο σύγχρονα μέσα ελέγχου και παρακολούθησης μέχρι τεχνολογικά προηγμένα συστήματα ανατινάξεων, παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών. Η δέσμευσή μας στην υπεύθυνη χρήση τεχνολογίας αντανακλάται στην επιτυχημένη υλοποίηση έργων, έχοντας ως αποτέλεσμα την καταξίωση μας σε έναν ανταγωνιστικό και απαιτητικό κλάδο.

εξοπλισμός ανατινάξεων μετρήσεων εξόρυξη

Θέλουμε να πρωτοτυπούμε στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά επίσης επιδιώκουμε συνεχώς νέους τρόπους για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας στις εργασίες μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και προσεκτική εκπαίδευση, διασφαλίζουμε την άριστη λειτουργία του εξοπλισμού μας και τη συμμόρφωσή του προς τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η σταθερή προσήλωσή μας στην τεχνολογική καινοτομία ενισχύει τη θέση μας ως ηγέτιδα δύναμη στον χώρο, ενισχύοντας τη φήμη μας για υπευθυνότητα, αξιοπιστία και επαγγελματική αρτιότητα.

Δείτε μερικά από τα έργα μας εδώ και μερικά video εδώ.

Σύστημα ποιότητας ISO

Είμαστε περήφανοι που έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας που συμμορφώνεται με τα υψηλά πρότυπα ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες μας. Στην ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε., η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσω της αφοσίωσής μας στην ασφάλεια, την ποιότητα και την εξαιρετική εκτέλεση σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Ειδικός εξοπλισμός και συστήματα

Επενδύουμε συνεχώς σε προηγμένα τεχνολογικά μέσα για να προσφέρουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις στην κατεδάφιση κτιρίου, και τις ανατινάξεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων μας.

 • Δονησιογράφοi ψηφιακής τεχνολογίας για τη μέτρηση εδαφικών και αέριων δονήσεων

 • Ειδικό λογισμικό επεξεργασίας – ανάλυσης καταγραφικών δεδομένων δονησιογράφων

 • Εξοπλισμός μέτρησης θορύβου

 • Εξοπλισμός μέτρησης – καταγραφής σκόνης

 • Ειδικό λογισμικό υπολογισμού και σχεδιασμού ανατινάξεων

 • Συστήματα μέτρησης ταχύτητας έκρηξης εκρηκτικών υλών (V.O.D.)

 • Ειδικά συστήματα πυροδότησης – εκρηκτήρες καψυλίων λογισμού και σχεδιασμού ανατινάξεων

 • Συστήματα κοκκομετρικής ανάλυσης – μέτρησης θρυμματισμού , με φωτοανάλυση σε Η/Υ

 • Συστήματα αποτύπωσης – ανάλυσης ασυνεχειών πετρώματος με φωτοανάλυση σε Η/Υ

 • Συστήματα LASER μεγάλης εμβέλειας δίχως τη χρήση στοχοφόρου για αποτυπώσεις – μετρήσεις – ογκομετρήσεις και για υποστήριξη ανατινάξεων

 • Εξοπλισμός αποτύπωσης – μέτρησης της θέσης και της απόκλισης διατρημάτων

 • Σχεδιαστικό λογισμικό και εξειδικευμένες εφαρμογές για ψηφιακές και συμβατικές απεικονίσεις, δημιουργία ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων και ειδικές αποδόσεις

 • Υποστήριξη και εφαρμογές γεωπληροφορικής, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, GIS

καταγραφικός εξοπλισμός ανατινάξεις εξόρυξη

Καταγραφικός εξοπλισμός

Καταγραφικός εξοπλισμός ελέγχου δονήσεων σε λατομείο αδρανών υλικών και σε τμήμα της Αττικής Οδού. Δεξιά: Χρήση αερόσακων σε προετοιμασία ανατίναξης διαμόρφωσης πρανών σε έργο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ- όρυγμα Πετροπηγής.

καταγραφικός εξοπλισμός θορύβου εξόρυξη

Καταγραφικός εξοπλισμός

Καταγραφικός εξοπλισμός θορύβου και αιωρούμενης σκόνης από πρόγραμμα ελέγχου σε λατομείο αδρανών υλικών.

Εξοπλισμός αποτύπωσης

Αριστερά: Αποτύπωση λατομείου μαρμάρων με συστήματα LASER, και δεξιά αποτύπωση χώρου ανατινάξεων Α23 με Autoscanning Laser System.

Καταγραφικός εξοπλισμός

Καταγραφικός εξοπλισμός ελέγχου δονήσεων από ανατινάξεις. Από το πρόγραμμα προστασίας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του κυνηγού σε τμήμα της Αττικής Οδού.

Καταγραφικός εξοπλισμός

Συλλογή καταγραφικών δεδομένων από εφαρμογή προγράμματος ελέγχου δονήσεων. Δεξιά: Εξοπλισμός μέτρησης ταχύτητας έκρηξης, σε συνθήκες ανατίναξης.

Εξοπλισμός μετρήσεων

Μετρήσεις πριν από την ανατίναξη: Μέτρηση απόκλισης διατρημάτων

Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές και οργανισμούς.

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Πανελλήνιος Σύλλ. Διπλ. Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
 • Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων΄Εργων
 • Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • International Society of Explosives Engineers (ISEΕ)
 • European Demolition Association (EDA)
 • Surveying Geology Environment Management Society (SGEM)
 • European Federation of Explosives Engineers (EFEE)
ανατινάξεις κατεδαφίσεις εξόρυξη αε συμμετοχή σε συνέδρεια