ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑTΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 6 ΚΤΙΡΙΩΝ) ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ, ΣΤΟ Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, Π.Ε. ΕΒΟΙΑΣ | Πέμπτη 19/12/2013