Η φιλοσοφία μας

Στην ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε., η φιλοσοφία μας αποτυπώνεται στην αφοσίωση προς την τεχνική εξέλιξη, την αρτιότητα και τη συνέπεια.

Η πορεία μας ξεκίνησε το 1996, αλλά η ρίζα μας υποδηλώνεται από την προκάτοχό μας, την “ΕΞΟΡΥΞΗ – ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ & Συνεργάτες,” η οποία λειτούργησε επιτυχώς από το 1979.

Στην καρδιά της ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε. βρίσκεται ένα άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Ο συνδυασμός αυτός μας επιτρέπει να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, κυρίως στον τομέα του σχεδιασμού και της εκτέλεσης ανατινάξεων, κατεδαφίσεων, και περιβαλλοντικών μετρήσεων, εξυπηρετώντας ποικίλα τεχνικά έργα, λατομεία, και μεταλλεία σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

η φιλοσοφία μας exorixi

Οι ανατινάξεις και οι εκρηκτικές εφαρμογές είναι υπόθεση που αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Επιπλέον, παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη για εξορυκτικές δραστηριότητες, διαθέτοντας την προηγμένη τεχνολογία και εξοπλισμό που κατέχει η εταιρία σε διεθνές επίπεδο.

Σύστημα ποιότητας ISO

Είμαστε περήφανοι που έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας που συμμορφώνεται με τα υψηλά πρότυπα ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες μας. Στην ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε., η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσω της αφοσίωσής μας στην ασφάλεια, την ποιότητα και την εξαιρετική εκτέλεση σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

“Πράσινες” λύσεις

Στοχεύουμε διαρκώς στην παροχή ασφαλέστερων και πιο περιβαλλοντικά φιλικών λειτουργιών, προκειμένου να ενισχύσουμε τον κλάδο, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τις κοινότητες, και να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

αξιολόγηση του έργου

Αξιολόγηση του έργου

Καθορισμός απαιτήσεων και εκτίμηση κινδύνου για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ανατινάξεων εξόρυξη

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Δημιουργία λεπτομερούς σχεδίου εκτέλεσης, με γνώμονα την εφαρμογή πράσινων λύσεων.

Επίβλεψη και βελτίωση έργων ανατινάξεων

Επίβλεψη και βελτίωση

Παρακολούθηση εξέλιξης έργου και αξιολόγηση με βάση τους στόχους του αρχικού σχεδιασμού.

Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές και οργανισμούς.

  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Πανελλήνιος Σύλλ. Διπλ. Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
  • Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων΄Εργων
  • Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
  • International Society of Explosives Engineers (ISEΕ)
  • European Demolition Association (EDA)
  • Surveying Geology Environment Management Society (SGEM)
  • European Federation of Explosives Engineers (EFEE)
ανατινάξεις κατεδαφίσεις εξόρυξη αε συμμετοχή σε συνέδρεια