ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΗ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ) ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΗ, ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ8, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τρίτη, 13/08/2002