ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΟΥΡΠΗΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τετάρτη 25/09/2002