ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ψηφιακοί δονησιογράφοι και συστήματα μέτρησης ταχύτητας έκρηξης (V.O.D.)

Συστήματα Laser μεγάλης εμβέλειας δίχως τη χρήση στοχοφόρου – ανακλαστήρα

WipFrag Συστήματα μέτρησης κοκκομετρίας – ανάλυσης θρυμματισμού
και ανάλυσης ασυνεχειών πετρώματος, με φωτοανάλυση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή

Εκρηκτήρες – ειδικά συστήματα πυροδότησης καψυλίων

Κατεδαφίσεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, ειδικές καθαιρέσεις και αφαίρεση διαχείριση στοιχείων αμιάντου

error: Content is protected !!