Σχεδιασμός και υλοποίηση ανατινάξεων

Στον τομέα των κατεδαφίσεων, η ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε. διακρίνεται για την αρτιότητα και την τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανατινάξεων κάθε είδους. Με έναν εξειδικευμένο στόλο επαγγελματιών και τεχνικών, προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις για την αποτελεσματική και ασφαλή κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών.

Ανατινάξεις: Ακριβής σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ανατινάξεων αποτελούν σύνθετες και εξειδικευμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την ασφαλή και αποτελεσματική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών. Αυτή η επιστημονική προσέγγιση απαιτεί σχολαστικό σχεδιασμό, ανάλυση, και συντονισμό για να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους.

Οι εξειδικευμένοι μας μηχανικοί αναλαμβάνουν τον λεπτομερή σχεδιασμό κάθε είδους ανατίναξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές προκλήσεις κάθε έργου και εξασφαλίζοντας την απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Δείτε μερικά έργα με ανατινάξεις εδώ.

ανατινάξεις σχεδιασμός και υλοποίηση ανατινάξεων

Υλοποίηση Ανατινάξεων

Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη εφαρμογής και υποστήριξη υλοποίησης ανατινάξεων σε επιφανειακά και υπόγεια έργα, έργα σηράγγων, υποθαλάσσιες εργασίες και σε λατομεία.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε

Σχεδιασμό, εκπαίδευση και υποστήριξη επιλογής και χρήσης εξοπλισμού και μέσων για ειδικές ή νέες τεχνικές ανατινάξεων.

Μέτρηση ταχύτητας έκρηξης (V.O.D.), σε συνθήκες πραγματικής ανατίναξης , έλεγχος  – πιστοποίηση ποιότητας εκρηκτικών και τεχνικής γόμωσης διατρημάτων ανατίναξης.

Κοκκομετρική ανάλυση και έλεγχο θρυμματισμού υλικών, με την εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή μεθόδων φωτοανάλυσης.

Επιλογή, σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικών τεχνικών ανατινάξεων για τη μόρφωση πρανών και αδιατάραχων επιφανειών.

Αξιολόγηση αιτιών και εξέταση μέτρων πρόληψης κινδύνου εκτινάξεων από ανατινάξεις.

Έλεγχος, καταγραφή και αξιολόγηση δονήσεων και θορύβου ανατινάξεων, εφαρμογή προγραμμάτων δονημετρικού ελέγχου και εξειδικευμένων μετρήσεων δονήσεων.

Εκτίμηση – παρακολούθηση κινδύνου πρόκλησης βλαβών και δυσμενών επιπτώσεων, εφαρμογή κριτηρίων και διεθνώς προδιαγραφών αξιολόγησης, ειδικές επιθεωρήσεις, έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες.

Εφαρμογή – συσχετισμό προδιαγραφών DIN4150, USBM, BS, κλπ.

ανατινάξεις σχεδιασμός και υλοποίηση ανατινάξεων