ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 8 ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 8 ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΥΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ταυτόχρονη κατεδάφιση των 4 υψηλών κτιρίων – «πύργων» τροφοδοσίας των περιστροφικών φούρνων την 2/7/2015 – το μεγαλύτερο κτίριο είχε ύψος σχεδόν 40m) και βάσεων παλαιών περιστροφικών κλιβάνων (η μεγαλύτερη βάση στήριξης, είχε όγκο 300m3 σκυροδέματος και ύψος 9m) του παλαιού εργοστασίου (ολοκλήρωση των εργασιών την 2/7/2015).