Σήραγγα Cut&Cover στη Μεθώνη Πιερίας 

Προετοιμασία και αποτέλεσμα της τμηματικής καθαίρεσης με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών