Αερολιμένας Αθηνών

Κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα.