Γέφυρα Άνω Διάβασης Α223

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών στην γέφυρα Άνω διάβασης Α223, στην Χ.Θ. 37+016 της νέας Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.