Γέφυρα Αλμυρού

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της γέφυρας Αλμυρού επί της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσ/νίκης.