Γέφυρα Μαυρονερίου

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της γέφυρας Μαυρονερίου επί της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσ/νίκης.