Γέφυρα Νησελίου

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της γέφυρας Νησελίου επί της Εγνατίας οδού. Τμήμα Νο6 “Κουλούρα κλειδί”.