Γέφυρα Οδού Κατσιμήδη

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της γέφυρας (άνω διάβασης) Οδού Κατσιμήση, στον κόμβο Κ8 της περιφρειακής οδού Θεσ/νίκης.