Γέφυρα Πάχης

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών της Γέφυρας Πάχης, Μεγάρων στη Χ.Θ. 37+016 της Ν.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών.