Γέφυρα Ποταμού Κράθη

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών δεξιού κλάδου της γέφυρας του ποταμού Κράθη, της νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρων.