Διόδια Πελασγίας

Κατεφάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών των διοδίων Πελασγίας επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσ/νίκης.