Εργασίες εκβάθυνσης στην Ακτή Παλατάκι

Πλωτός εξοπλισμός εργασιών