Εργοστάσιο επεξεργασίας Λευκόλιθου

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, συγκροτήματος κτιρίων (ταυτόχρονη κατεδάφιση 6 κτιρίων) σε εργοστάσιο επεξεργασίας Λευκόλιθου στο Δ. Μαντουδίου, Π.Ε. Εύβοιας.