Εργασίες κατασκευής νέας αποβάθρας

στην Ακτή Βασιλειάδη. Πλατεία φόρτωσης υλικών ανατίναξης, περίπου 10 μέτρα χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας.