Κατεδάφιση 8 ψηλών κτιρίων

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών, συγκροτήματος 8 υψηλών κτιρίων. Ταυτόχρονη κατεδάφιση των 4 υψηλών κτιρίων – “πύργων” τροφοδοσίας των περιστροφικών φούρνων και βάσεων παλαιών περιστροφικών κλιβάνων του παλαιού εργοστασίου. Το μεγαλύτερο κτίριο είχε ύψος σχεδόν 40m και η μεγαλύτερη βάση στήριξης είχε όγκο 300m3 σκυροδέματος και ύψος 9m.