Κτίριο Ερυθρού Σταυρού – 11 όροφοι

Καθαίρεση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών του 17όροφου κτιρίου του Ερυθρού Σταυρού στη Λεωφόρο Μεσογείων.