Σήραγγα Cut & Cover στη Μεθώνη Πιερίας

Προετοιμασία και αποτέλεσμα της τμηματικής καθαίρεσης με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών.