Ανατινάξεις προετοιμασίες σε σήραγγες αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικού δικτύου