Σιδηροδρομική σήραγγα, Περιοχή Ευταξία

Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ελευσίνας – Κορίνθου. Πέρασμα κάτω από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με μικρό πάχος υπερκειμένων (3 – 5 m)