Τεχνικό ρέματος Καρβάλης

Τμηματική καθαίρεση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών τεχνικού αποστράγγισης περιοχής Καρβάλης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ