Υδατόπυργος 110ΠΜ Λάρισα

Καθαίρεση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών του Υδατόπυργου, αεροδρομίου 110 Π.Μ. Λάρισα