Υποθαλάσσια ανατίναξη

εκβάθυνσης λιμένος του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ.