Υποθαλάσσιες ανατινάξεις στην Ακτή Παλατάκι και Ακτή Βασιλειάδη

Στην είσοδο του Λιμένος Πειραιώς, απαιτήθηκαν εκτεταμένες υποθαλάσσιες ανατινάξεις στα πλαίσια των Έργων «Ανάπλαση Λιμένος Πειραιώς» για την κατασκευή μιας νέας αποβάθρας (Ακτή Βασιλειάδη) και για την εκβάθυνση πυθμένα και την προετοιμασία νέας αποβάθρας για μεγάλα κρουαζιερόπλοια (Ακτή Παλατάκι). Με στόχο τον καλύτερο χειρισμό του θέματος των ανατινάξεων και την πρόληψη πιθανών κινδύνων από τις προκαλούμενες δονήσεις μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε και να υλοποιήσουμε πρόγραμμα ελέγχου δονήσεων ανατινάξεων και να παρέχουμε Υπηρεσίες Συμβούλου Ανατινάξεων.